Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Tên miền (Domain) là gì ?

0
00:35
 Domain là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet hay nói cách khác Domain là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet


   Domain là gì ? Domain là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Tên miền có hai dạng:
   - Tên miền quốc tế dạng: .com, .net (hoặc .biz .org, .info...) - www.tapchitenmien.net
   - Tên miền quốc gia dạng: .vn, .com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn...) - www.tapchitenmien.vn
Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp, bạn sẽ được cấp tên miền theo các dạng sau:

.COM.VN


Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.


.BIZ.VN


Dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với COM.VN.


.EDU.VN


Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.


.GOV.VN


Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.


.NET.VN


Dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.


.ORG.VN


Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.


.INT.VN


Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.


.AC.VN


Dành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.


.PRO.VN


Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.


.INFO.VN


Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân


.HEALTH.VN


Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.


.NAME.VN


Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet

Có 2 cấp Domain:
Domain name cấp cao nhất: Domain name cấp cao nhất là tên miền bạn đăng ký trực tiếp với các nhà cung cấp Domain name. Theo sau ngay phần tên bạn tùy chọn là phần TLD (Top Level Domain) có dạng: .com, .net, .org, .gov, .edu, .info, .tv, .biz,... hoặc các TLD kết hợp với ký hiệu viết tắt của quốc gia: .com.vn, .net.vn, .org.vn, .gov.vn,...
Được coi là các tên miền cấp cao nhất. Các tên miền cấp cao nhất thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín trong kinh doanh trên Internet của các doanh nghiệp.
Xem thêm: dan lanhbang chuyen IQF chất lượng hàng đầu

About the author

Donec non enim in turpis pulvinar facilisis. Ut felis. Praesent dapibus, neque id cursus faucibus. Aenean fermentum, eget tincidunt.

0 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.